Tuyển dụng

FPT Software Academy chính là nơi khởi đầu cho những thành công của các kỹ sư CNTT trong tương lai, cung cấp và đào tạo nguồn nhân lực IT chất lượng cao cho các dự án lớn trên toàn cầu

[HN] Fresher Cloud Engineer

Expire August 31,2021
Type Full time
Location Hà Nội
FresherCloud

[ĐN] Fresher C/C++

Expire July 31,2021
Type Full time
Location Đà Nẵng
FresherC/C++

[HCM] Fresher C#/.Net

Expire
Type Full time
Location TP HCM
Fresher.NET

[HCM] Fresher Java

Expire August 15,2021
Type Full time
Location TP HCM
FresherJava

[HN] OJT Test

Expire July 31,2021
Type Full time
Location Hà Nội
On the job trainingTesting

[HN] Fresher iOS

Expire
Type Full time
Location Hà Nội
FresheriOS

[HCM] Fresher Tester

Expire
Type Full time
Location TP HCM
FresherTesting

[CT] Fresher C#/.Net

Expire August 31,2021
Type Full time
Location Cần Thơ
Fresher.NET

[HN] Fresher Automation Test

Expire
Type Full time
Location Hà Nội
FresherTesting

[HN] Fresher Tester

Expire
Type Full time
Location Hà Nội
FresherTesting
Rows per page

TUYỂN DỤNG

Các bước ứng tuyển
đơn giản cùng FPT Software Academy

Đăng ký

FPT Software Academy chính là nơi khởi đầu cho những thành công của các kỹ sư CNTT trong tương lai, cung cấp và đào tạo nguồn nhân lực IT chất lượng cao cho các dự án lớn trên toàn cầu

13,000+

học viên

3

khoá học mỗi tháng

01

Gửi CV

02

Entry test

03

Interview

04

Onboard

1. Gửi CV

Many people were hoping that if the Democrats won control of Congress they would reverse the online gambling ban, but experts doubt they will even try or that if they do that the will be successful.

2. Entry test

Many people were hoping that if the Democrats won control of Congress they would reverse the online gambling ban, but experts doubt they will even try or that if they do that the will be successful.

3. Interview

Many people were hoping that if the Democrats won control of Congress they would reverse the online gambling ban, but experts doubt they will even try or that if they do that the will be successful.

4. Onboard

Many people were hoping that if the Democrats won control of Congress they would reverse the online gambling ban, but experts doubt they will even try or that if they do that the will be successful.