Tin mới nhất

Test font size

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod...
Đăng bởi NguyetPTA2 - August 23, 2021

Chuẩn đầu ra: IT Fundamentals

Với khóa học IT Fundamentals, chỉ sau 3 tháng, bạn sẽ được trang bị những...
Đăng bởi NguyetPTA2 - August 21, 2021

Đăng ký nhận bản tinFresher Academy

Fresher Academy chính là nơi khởi đầu cho những thành công của các kỹ sư CNTT trong tương lai


  Chuẩn đầu ra: Automation Testing

  Bạn sẽ đạt được gì sau khóa học này? Về Kiến thức: Thành thạo sử...
  Đăng bởi NguyetPTA2 - August 21, 2021

  Chuẩn Global Developer: Python/Machine Learninng

  Với khóa học Python/Machine Learninng, chỉ sau 2.5 tháng, học viên sẽ nắm chắc...
  Đăng bởi NguyetPTA2 - August 21, 2021

  Chuẩn Global Developer: Professional React Developer

  Với khóa học Professional React Developer, chỉ sau 3.5 tháng, bạn sẽ trở thành...
  Đăng bởi NguyetPTA2 - August 21, 2021

  Chuẩn Global Tester: Software Testing

  Với khóa học Software Testing, chỉ sau 2 tháng, bạn sẽ trở thành một chuyên viên...
  Đăng bởi NguyetPTA2 - August 21, 2021
  Rows per page